Park och Trädgård

Archidea arbetar med projekt som gäller historiska såväl som moderna utemiljöer.

Vi utför, i samarbete mellan våra olika kompetenser, gestaltningsarbeten i stadsmiljöer, parkområden, innergårdar och privata trädgårdar.

Vi medverkar i framtagandet av kulturmiljöunderlag samt utför inventeringar och skötsel- och utvecklingsplaner för vegetation mm i kulturhistoriskt värdefulla miljöer som exempelvis stadskvarter och kyrkogårdar. Vi har god växtkännedom och kunskap om vad växterna behöver för att utvecklas optimalt. Vi har även en ekologisk inriktning med kunskap om miljövänlig odling och skötsel av växter.

Tjänster:

  • Bevarande & Utvecklingplaner för parker
  • Gårdsplanering
  • Kyrkogårdsplanering
  • Trädgårdsplanering

Startbild Bögatan

Båtsmans dubbel gata start

 

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: