Områdesutveckling


Med utgångspunkt från områdets fysiska förutsättningar, geografiska läge, befintlig-, eller framtida verksamhet utvecklar vi tillsammans med våra kunder idéer och visioner till verkliga lösningar. Oavsett storlek på projekt är målet att skapa områden och fastigheter med efterfrågad identitet och bestående funktionella, tekniska, estetiska och ekonomiska kvaliteter.

Läget är avgörande för fastigheters utveckling. Om läget inte svarar upp mot fastighetens potential är en möjlighet att istället öka attraktionskraften i området. Exempel på detta är konceptet med gårdsgator i Göteborg.

Vår spetskompetens inom kulturvård, landskapsarkitektur och belysning utöver normal arkitekt- och inredningskunskap möjliggör ett bredare helhetstänkande som skapar förutsättning för fler okonventionella idéer och lösningar på uppställda problem

Tjänster:

  • Torg/ Handelsutvecklings/ Konceptutveckling
  • Gestaltningsprogram/ Stadslandskapsförädling
  • Färgsättningsprogram i stadsrum
  • Skyltprogram

FalköpingVästra GatanPustervik

Annonser
    Annonser