Kungsgatan, Göteborg i nytt ljus

Göteborgs främsta handelsgata, Kungsgatan, får under vintern 2011-2012 en helt ny ljussättning. Efter att i flera år ha halkat efter i dignitet jämfört med omgivande gator har nu Kungsgatan återtagit sin forna topposition i form av ny marbeläggning och nytt ljus. För att ytterligare stärka gatans särställning mot övriga gator har vi tillsammans med Ingemar Johansson på Göteborgs Stads Trafikkontor arbetat fram en lite annorlunda belysningslösning. Istället för att traditionellt rikta ljuset nedåt mot markytan fasadbelyser vi gatans vertikala ytor – utmed hela den 600 m långa sträckan.

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: