Fasadbelysning Palacehuset i samråd med byggkonservator

Uppdraget bestod av att skapa en fasadbelysning som framhävde de arkitektoniska och historiskt värdefulla detaljerna i fasaden. I samråd med vår byggkonservator valde vi armaturplaceringar med minimal åverkan på material och spara fasadens ursprungliga utseende ur ett antivariskt perspektiv. Även kabeldragning är dragen på ett sätt med minimal åverkan på fasad. Belysningslösningenen är såväl funktionell som estetiskt god. Installation och underhåll kan skötas på ett enkelt sätt samtidigt som byggnadens material och färgval lyfts fram på ett estetiskt fördelaktigt sätt. bild (5)
Annonser
    Annonser