Hotell Radisson Blu

Belysningsförslaget bestod av två belysningslösningar för att ta vara på byggnadens arkitektur samt Hotellkedjans varumärke

  • För att lyfta materialvalen och arkitekturen belystes fasaden underifrån av smalstrålande LEDarmaturer bestyckade med färgade dioder.
  • Hotellkedjans varumärke lyfts fram genom att belysa fontän, entréparti, pelare samt nischer i fasad av LEDarmaturer bestyckade med blåa dioder.Belysningslösningen skapar en energieffektiv lösning där installation och underhåll kan skötas på ett enkelt sätt samtidigt som man skapar en estetiskt bra lösning där byggnadens karaktär förstärks tillsammans med hotellets varumärke.

Radison BLU

Annonser
    Annonser