Ljusarkitektur


Arkitektens känsla för proportioner, färg och form,landskapsarkitektens kunskap om rumsliga sammanhang, växtlighet och andra material samt bebyggelseantikvarienskompetens inom kulturvårdsområdet, ger tillsammans med ljusarkitektens belysningskunnande det helhetstänkande som vi eftersträvar.

Oberoende av projektets stor- eller litenhet kan vi erbjuda delar av eller hela paket med idégivande, ljussättning, planering, projektering, armaturval mm.

Tjänster:

  • Belysningsprogram & ljuspolicy
  • Evenemangsljussättning
  • Ljussättning & Belysning
  • Energieffektivisering av belysning
  • Miljöskapande belysning
Referenser: (Ett urval)
centralstationRadisson
Annonser
    Annonser