Bevarande- och utvecklingsplaner

Archidea har utvecklat konceptet Bevarande- och utvecklingsplaner för kyrkogårdar. Det är ett arbetsredskap och ett samlat kunskapsunderlag för den långsiktiga förvaltningen och driften av en kyrkogård.  Planen fungerar som en visuell och praktisk vägledning vid beslut som rör framtida vård och underhåll samt utveckling av kyrkogården. Bevarande och utveckling av kyrkogårdar i allmänhet skall ske med utgångspunkt i varje kyrkogårds utvecklingshistoria och karaktär. Planen innehåller bl a fakta om den historiska utvecklingen, värdebeskrivningar med tyngdpunkt på kulturhistoriska värden, inventering av kulturgravar och växtlighet samt beskrivningar av kyrkogårdens befintliga utformning med problem och brister. Utvecklingen baseras på kyrkogårdens befintliga kvaliteter och värden, den tar dessutom upp förslag till framtida förvaltning och underhåll av kulturhistoriska gravar samt vegetationens underhåll och nyskapande.

Archidea har hittills utfört 15 st Bevarande- och utvecklingsplaner för Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning.

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: