Archideas EKO-koncept

EKO

Archidea har ett heltäckande kontaktnät bland kunniga externa konsulter, myndigheter, entreprenörer och hantverkare, samt producenter av antikvariskt godkända produkter och material – vilket bidrar till kostnadseffektivitet och högsta kvalitet på slutresultatet. Från små, men kanske betydelsefulla, projekt till stora entreprenader ser vi till att få optimal kvalitet i alla led. Vi anser att varje byggnad och miljö är unik och vi vill ta vara på varje objekt, dess unika kvaliteter och potential. Vi tror på ett gränsöverskridande samarbete mellan arkitektkontor och övriga konsulter med specialkompetens, samt med högkvalificerade hantverkare. Vi kan erbjuda flera olika samarbetsformer för att hitta bästa möjliga lösning utifrån olika kunders och beställares situation. För detta ändamål samarbetar vi med ett antal partners för bevarande, ombyggnad/renovering samt energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi kan då agera som generalkonsult i samverkan med följande aktörer:

 

  • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP

SP är organiserat i nio tekniska enheter som arbetar med allt från elektronik och energiteknik till brand, bygg- och materialteknik. Av cirka 1 100 anställda ingenjörer och experter är över 200 forskare. SP har en stor teknisk bredd och kraftfulla experimentella resurser av internationell klass. Deras uppdrag kommer in i alla led – från utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan innefatta tekniska undersökningar, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering. Hemsida: http://www.sp.se

 

  • IMCG Sweden AB: IMCG (Innovation Management Consulting Group) arbetar för att öka omsättningen av tjänster och produkter inom miljöteknik, miljöinriktad affärsutveckling, PR och kommunikation, samt expertrådgivning. De arbetar både på uppdrag och i projekt från sina kontor i Sverige och England. IMCG har tillgång till de främsta rådgivarna och resurser i leveranskedjans alla steg och tillför nationella och internationella kunskaper och erfarenheter inom energieffektivisering, management, innovation och miljöteknik och inom både näringsliv och akademi. IMCG har en lång meritlista inom områdena spridning, utnyttjande, förvaltning och internationell samordning av framgångsrika EU-projekt. De har god erfarenhet av att höja den offentliga finansieringen, exemplifieras av större ansökningar om EU-bidrag, liksom att upprätthålla ett stort nätverk av privata investerare. IMCG är effektiva med att anskaffa kapital, utvärdera idéer, och göra teknisk information tillgänglig för brukare och investerare. Hemsida: http://www.imcg.org
  • JEFF Electronics AB: JEFF Electronics AB har sedan 1974 kombinerat hög kunskap om energi, miljö och elektronik för att på bästa sätt möta kunders behov av olika produkter för styrning av system för uppvärmning och kyla. Deras produkter används i villor och flerbostadshus, större fastigheter, kyrkor, på tåg, inom handeln samt i olika industriella processer. Företaget har utvecklat ett egentillverkat klimatstyrningssystem för kyrkor och andra kulturmiljöer som energieffektiviserar och bevarar kyrkoantikvariska värden. 2010 utsågs CC Kyrka till vinnare av Stora Inneklimatpriset. CC Kyrka är Sveriges mest prisade klimatstyrningskoncept för kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader. För mer information se: http://www.cckyrka.se

 

EKO och Fässbergs kyrka

Som ett led i Archideas koncept EKO kommer vi snart slutföra en rapport om Fässbergs kyrka som beskriver byggnadens fuktproblematik och förslag till åtgärder. Ett led i det arbetet har varit att åtgärda krypgrunden, vilket nu har gjorts. Företaget Penthon installerade ett avfuktningssystem med fläktar och givare som sedan installationen för ca ett halvt år sedan redan gett mycket goda resultat, vilket framkommer av grafen.

EKOgraf

 

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: