Kulturmiljöunderlag av Gunnilse centrum

Archidea har utfört ett kulturmiljöunderlag inför detaljplansarbete över ett område i Gunnilse i Angered i Göteborg. Uppdraget syftade till att få en bild av områdets kulturhistoriska, arkitektoniska och landskapsmässiga kvaliteter och upplevelsevärden. På grund av den långa historiska kontinuitet av jordbruksnäring och användning av markens resurser finns här förutom en intressant bebyggelse också en mängd spår i landskapet. Archidea samarbetade med landskapsarkitekt Kolbjörn Waern.

Annonser
Comments
4 Responses to “Kulturmiljöunderlag av Gunnilse centrum”
 1. BoGöran Einarsson skriver:

  Hej Ingegerd. Jag arbetar med samma projekt , jag har pratat med Götborgs stadsmusum, Länsstyrelsen, park och natur Göteborg, så det är många bollar som rullar. Vi får fortsätta så löser det sig får vi hoppas.

 2. Ingegerd Granat skriver:

  Inför arbetet med Gunnilse Centrum måste de två ”Bautastenarna” återföras till Gunnilse. Idag står de i Gårdsten! De flyttaddes på grund av att det fanns en naturtillgång av sand som skulle exploateras. Det är idag förbjudet att flytta betydande minnesmärken från sin ursprungliga plats. I Gårdsten betyder bautastenarna ingenting! I Gunnilse minner de om urtidshistoria som varje invånare ödmjukt borde tänka på. Ge Gårdsten ett minnesmärke som anknyter till den platsen och
  ställ tillbaka stenarna i Gunnilse så nära ursprungsplatsen som möjligt. Där ligger ju för övrigt stora delar av det gamla Göteborg som grävskoporna vräkte bort. Jag kommunicerade tillsammans med min bror med kommunen och Stadsmuseet när stenarna fördes bort från Gunnilse. Lili Kaelas var då den vi hade kontakt med från museet. Jag kan ha respekt för att stenarna bevarats men de skall tillbaka till Gunnilse.

  • Sofia Larsson skriver:

   Hej Ingegerd!

   Det var intressant att höra om bautastenarna! Jag tycker att du skall ta kontakt med Göteborgs Stadsmuseum igen och understryka vikten av att stenarna återförs till sin ursprungliga plats. De har ett stort historiskt berättarvärde av att stå på den plats de tillhör, annars blir det ju precis som du skriver meningslöst och stenarna är borta ur sitt sammanhang.

   Med stöd från en handläggare på museet bör ni kontakta Stadsbyggnadskontoret som under planeringen av det nya bostadsområdet kan arbeta för att stenarna får sin ursprungliga placering, Sören Holmström är stadens kommunantikvarie och rätt person att kontakta i liknande ärenden.

   Lycka till!

   • Ingegerd Granat skriver:

    Nu har jag pratat med stadsmuseet och de säger att de inte längre är ansvariga för fornminnena!? Det är fastighetsägaren som får bestämma!? Hur skall vi komma vidare?
    Angereds stenar tillhör Angereds socken i Gunnilse! Får någon överlåta fornminnen?

  Annonser