Alingsåsparken

Kulturhistorisk inventering av Alingsås Stadspark

Archidea fick uppdraget att utföra en kulturmiljöinventering av Alingsåsparken. Alingsås kommun har påbörjat ett projekt att ta fram en framtida inriktning för parkmiljön i samband med att stadsdelen Stadsskogen, direkt väster om Alingsåsparken, står inför en utbyggnad med 1000 nya bostäder. Det innebär att parken får ett mer centralt läge i staden. Alingsåsparken byggdes för snart 100 år sedan och har haft en stor betydelse för alingsåsarnas folknöje under denna tid. Idag är de senaste årens brist på underhåll av byggnaderna ett stort problem. Uppdraget innebar bl a att inventera bebyggelsemiljön, dess skick och kvaliteter samt vegetationen och hur dess samspel med bebyggelsen formats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser
    Annonser