Alelyckan

Archidea utför en kulturmiljöutredning av Alelyckans vattenverk som underlag inför detaljplanearbete. Göteborgs kommun, kretslopp och vatten, planerar att utöka verksamheten med flera byggnader. Syftet med rapporten är att få en tydlig beskrivning av byggnaden ur ett kulturmiljöperspektiv och lyfta områdets kulturhistoriska kvaliteter. Uppdragsgivare är Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Uppdraget är pågående

Annonser
    Annonser