Råda Säteri

Råda Säteri uppfördes 1772 och är ett tidstypiskt 1700-tals herrgårdsbyggnad utförd i nyklassicistisk stil.

Archidea har på uppdrag av Härryda kommun tagit fram ett åtgärdsprogram inför renovering av säteriet. Arbetet omfattar renovering av fönster samt ommålning av fasaden på huvudbygganden samt renovering av fönster och dörrar och ommålning av fasader på sidoflyglarna.

I arbetet ingår även att ta fram ett åtgärdsförslag gällande den yttre utformingen med markläggningen och tillgänglighetsanpassning av huvudbygganden och flyglarna.

Archidea har uppdraget som antikvarisk medverkan under projektets gång.

Uppdraget är pågående

Annonser
    Annonser