Palacehuset

Archidea har fått i uppdrag att utföra en förundersökning och dokumentation av den västra fasaden på Palacehuset, dess gjutjärnskonstruktion och plåtarbeten, som utförs av vår arkitekturkonservator. Byggnaden har en imponerande gjutjärnskonstruktion från 1800-talet. Den stora omfattningen av gjutjärn på fasaden är ovanlig, jämfört med andra byggnader och fasader i Göteborg.

Syftet med förundersökningen är att få en helhetsbild av skadorna, var de sitter och hur omfattande de är. I arbetet ingår ett åtgärdsförslag. I åtgärdsförslaget ingår en beskrivning där det framkommer hur demontering av delar av fasaden skall utföras, lagning av skador, utförande, diverse ersättnings- och rekonstruktionsmaterial, färgsättning och målning, samt en tidsplanering av de olika momenten. Åtgärdsförslaget väver in de antikvariska aspekterna med beskrivning av konstruktionsutförandet samt plåtarbeten på de angränsande delarna av taket.

 

En undersökning av bärande gjutjärnselement, såsom pelare, balkar, konsoler samt större dekorelement har utförts tillsammans med Johns Bygg och Tellstedt AB (byggnadsteknisk konsult), samt en specialiserad gjutare (Lysestads Gjuteri), svetsare och smed (Göteborgs Stängsel och Smide AB).Syftet var att fastställa konstruktionens skadebild och problematik: om de är stabila och fungerar, eventuella lösningar samt huruvida det finns en säkerhetsrisk. I detta arbete har utvalda delar demonterats för att förstå hur bakomliggande murverk, järn- och träkonstruktion ser ut, dess nuvarande tillstånd, samt vilka åtgärder som bör vidtas. Vissa komponenter måste först tas ner, och sedan sättas tillbaks och ett antal delar helt bytas ut.

Zinkplåten är i mycket dåligt skick och behöver ersättas. Detta innefattar alla delar runt fönster och tak, inklusive fjälltäckning och dekorativa detaljer. En demontering av ena fönsterkupan har utförts tillsammans med Plåtkonsult i Kungälv AB för att undersöka dess tillstånd. Detta har visat att den underliggande träkonstruktionen är i mycket gott skick, då träkvaliteten är hög och har skyddats av två lager av zinkplåt. Enbart ett fåtal trädelar behöver bytas ut och eller lagas innan ny zinkplåt kan läggas på. De två dekorativa maskaronerna (lejonhuvudena) på byggnadens hörn är väldigt nedbrutna, och behöver bytas ut. Kopior skall specialtillverkas i Tyskland.

Annonser
    Annonser