Västra Gatan Kungälv

Kungälvs kommun har gett i uppdrag åt Archidea att utföra en antikvarisk konsekvensbeskrivning av exploateringsförslag inom Detaljplan för Krukmakaregatan och Västra gatans bakgårdar.

 

I ett tidigare skede utförde Archidea en fördjupad beskrivning av riksintresset Västra gatan som delvis ligger till underlag för konsekvensanalysen. Det arbetet utfördes i samverkan med kommunen, Länsstyrelsen och Bohusläns museum.

Uppdraget är pågående

Annonser
    Annonser