Antikvariska konsekvensbeskrivning

Västra gatan i Kungälv

Barken Viking