Antikvarisk utredning av Barken Viking

Archidea har på uppdrag av HIGAB gjort en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av förslag till ändringar av Barken Viking.

 

Skeppet köptes av Göteborgs kommun år 1951 och sedan 1957 ligger hon förtöjd vid Lilla Bommen. Viking byggdes 1906-1907 i Köpenhamn och är en fyrmastad bark, d v s alla master har rår utom det aktersta. Idag återstår endast tio liknande skepp i världen.

 

Barken Viking fungerar idag som hotell- och restaurangverksamhet och det finns planer på att utveckla verksamheten. Archideas rapport skall ligga till grund inför beslut om ändringsarbeten på skeppet.

Uppdraget utfördes 2013

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: