Kulturvård

Archidea har stor erfarenhet av kulturvård och här arbetar bebyggelseantikvarier med bland annat följande tjänster:

 

Tjänster:

  • Antikvariska förundersökningar & inventeringar
  • Antikvarisk sakkunnighetskontroll
  • Antikvarisk projektering
  • Miljöprogram & vårdprogram
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Kulturhistoriska utredningar inför detaljplanering
  • Vård- och underhållsplaner
  • Bevarande- och utvecklingsplaner
  • Färgsättnings- och belysningsförslag för trapphus
  • Kursverksamhet & utbildning

Referenser: (Ett urval)

Barken VikingMölnlycke fabriker

Bild Alelyckan
Pustervik
Råda säteriBild bagaregårdsskolan