Kulturvård

Archidea har stor erfarenhet av kulturvård och här arbetar bebyggelseantikvarier med bland annat följande tjänster:

 

Tjänster:

 • Antikvariska förundersökningar & inventeringar
 • Antikvarisk sakkunnighetskontroll
 • Antikvarisk projektering
 • Miljöprogram & vårdprogram
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Kulturhistoriska utredningar inför detaljplanering
 • Vård- och underhållsplaner
 • Bevarande- och utvecklingsplaner
 • Färgsättnings- och belysningsförslag för trapphus
 • Kursverksamhet & utbildning

Referenser: (Ett urval)

Barken VikingMölnlycke fabriker

Bild Alelyckan
Pustervik
Råda säteriBild bagaregårdsskolan

Annonser
  Annonser