FHP Kosta

Belysnings- färgsättnings och inredningsförslag för Folkets Hus Kosta.

Orginalgolv efter glaskonstnären Vicke Lindstrand. Färgsättning vilken matchar biografs uttryck samt skapar ett mer sammanhållen känsla i byggnaden.

Omstrukturerad hängning av tavlor, affischer och äldre fotografier skapar större överblickbarhet och skapar ett mer ordnat uttryck i rummet.

Belysning bestående av glober samt spotlights på skena skapar ett ledande allmänljus och lyfter fram vertikala ytor, konst och detaljer.

Annonser
    Annonser