Sunnanvindsvägen Uddevalla

Archidea  har skissat och projekterat en omfattande ombyggnad av punkthuset och transformerat byggnaden till gruppbostäder för medborgare med särskilda behov (en våning), trygghetsboende för äldre personer (10 vån.) och gemensamma service- och möteslokaler i bottenvåning.

Punkthuset är från tidigt 60-tal med betongstomme och har tidigare innehållit hyreslägenheter 12 våningar.

Gruppbostaden på plan 1 består av 6st nyskapade lägenheter med delvis nyanlagda balkonger för de boende samt gemensamt kök, tvättstuga och personalutrymmen.

Trygghetsboendet har anpassats med nyrenoverade WC/duschrum och kök samt funktionsmått för äldre personer. Vissa lägenheter har omplanerats och försetts med nya balkonger.

 

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: