Patentskyddat koncept eCon – små, designade, mycket billiga transportabla bostäder!

Snart får Göteborg äntligen sin första eCon-byggnad!

Nu önskar  vi visa upp en patentskyddad lösning på den mycket akuta bostadsbristen, med hjälp av återvunna sjöcontainrar lyckas vi skapa funktionella och estetiskt tilltalande bostäder men ändå inom ramen för svenska regler och normer.

Förslaget som visas här gäller studentlägenheter som är det i särklass mest akuta problemet, se landets lokala tidningar hela sommaren/hösten, nyheterna på TV mm. Dock behöver vi ju även många fler små, billiga, tillfälliga, helst centrala bostäder i Göteborg, t ex för ungdomar som inte studerar, för att motverka segregationen, anhöriginvandringen, hemlösa, personer med hastigt ändrade familjeförhållanden och för andra utsatta grupper i samhället. När t ex anhöriginvandringen startar (ca 1500 personer kommer snart till Gbg enl uppgift) kommer de med största sannolikhet placeras i ytterområden som Gårdsten och Angered, vilket förstärker integrationsproblematiken. Integrera mer i centrala delar. Och gärna på attraktiva tomter vid vattnet! Tomter som inte skulle tas i bruk på många år pga av bl a detaljplaneprocesser.

Det ser Mycket ljust ut. Med vanliga avskrivningar får man ett boende som landar på ca 3100:-/mån för 28 kvm. Man behöver inte ens söka bostadsbidrag.

Om man startar nu med en grundligare förstudie och bygglovsansökning står det första huset med ca 90 lgh klart om ett år. Tillfälliga bygglov är idag begränsade till 5 + 5 år. I projektet ingår en flytt. Och sedan är det bara upp till byggare och markanvisare angående mängden. Staden har tagit beslut om tusentals tillfälliga boenden inom den närmsta tiden.

Den starkaste nyheten förutom den oerhört goda ekonomin, den mycket attraktiva tidplanen, den kaxiga arkitekturen där man kan vara STOLT över att bo i eCon, är att Archidea sitter med en lösning där bostäderna uppfyller de krav som regelverket ställer,

t o m tillgänglighetskravet för funktionshindrade, tack vare Archideas smarta, patentskyddade lösningar. Man behöver INTE göra avsteg i tillgängligheten för att nå mycket god ekonomi och en god planlösning.

Konceptet innehåller förutom flexibla disponeringslösningar, även ovanligt sund boendemiljö  tex genom belysningsinnovation och innovationer gällande ren luft för bättre studieresultat, men även smarta isoleringslösningar.

Vi är i dialog med Älvstaden, SGS, Älvstrandens Utvecklings AB och Fastighetskontoret som fått uppdraget avseende tillfälliga boenden av Fastighetsnämnden.

 Vi vill visa upp handlingskraft och initiativ i den akuta frågan om bristen på små, billiga  men även centrala boenden.

Vi är mycket måna om att projektet med eCon blir verklighet i Göteborg och önskar oss naturligtvis ett mottagande som andas framtidstro och möjligheter.
Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: