Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

Nordiska Folkhögskolan i Kungälv genomför under 2014 en omfattande om- och tillbyggnation av sina lokaler. Bl.a. gäller det överbyggnad av en tidigare ljusgård, tillbyggnad av en ny matsal men framförallt så byter man hela det befintliga taket och lägger nytt tak. För att klara vattenavrinning, ökad energieffektivitet mm, så krävs här även en helt ny takkonstruktion.

Archidea har varit delaktig i projektet inledningsvis med en grundlig förstudie, därefter tagit fram förfrågningshandlingar vilka nu ligger ute på förfrågan. Det nya takets utformning har tagits fram i gott samarbete med konstruktör och utifrån beställarens högt ställda krav på funktion, säkerhet, estetik och ekonomi.

 

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: