Projekt

På Archidea tror vi på samarbete  och arbetar med en bred kompetens inriktad på en rad olika områden.

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper skapar möjligheter till samarbete, inspiration och nya idéer!

Våra medarbetares specialkompetenser inom respektive yrkesområde och en stark vilja att tillsammans lyfta varje projekt till något extra gör det möjligt för oss att arbeta utifrån en helhetsprincip – inifrån och ut.

Redan i skisskedet kan hus- och inredningsarkitekt jämte ljusarkitekt och antikvarie bidra med sina respektive kunskaper. En värdefull kunskapsbank vars nära samarbete säkrar eftersträvat uttryck och kvalité i slutresultatet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

 

 

Annonser
    Annonser