Most sustainable material in the world – Jute!

På Archidea har vi alltid miljöperspektivet i åtanke och försöker tillsammans att hitta innovativa lösningar för en hållbar framtid. En del i detta arbete är att ta fram material som är såväl ekologiska som ekonomiska och hållbara. Jute är ett klockrent exempel på detta. Lätt, billigt, hållbart, starkt… Fördelarna är många och fibern kan tillämpas … Läs mer