Archidea ljussätter Partilles Parkpärlor!

I Partille kommun har vi på Archidea fått förmånen att ta fram belysningslösningar för två av Partilles parkpärlor, Oxledsdammen samt Sörlyckan. Båda dessa områden besitter en oerhörd potential såväl under dagen som kvällen att bli vackra, offentliga vardagsrum för invånarna. Partille kommun rustar upp, bygger till uteserveringar och planterar om. Detta sker i samarbete mellan … Läs mer

Archidea arbetar med den mest ”götebosska” byggnaden av dem alla…

…Feskekôrka!   Archidea kan stolt meddela att vi vunnit upphandlingen gällande antikvarisk förstudie av upprustning av Feskekôrka. Byggnaden som i GPs omröstning av det mest ”Götebosska” hamnade på en total niondeplats bland alla katergorier och var den byggnad som i särklass hamnade högst upp som landmärke för staden. Vi har tidigare erfarenhet från området då … Läs mer

Archidea skapar belysningslösningar för Mölndals Centrums förvandling!

Mölndals centrum står inför en omfattande förändring med en ny galleria och nya bostäder som snart kommer att börja byggas. Då en stor del av den centrala handeln kommer att vara igång under byggnadsperioden står butiksinnehavarna inför en utmaning sett till logistik och att fortfarande stå fast som en lockande stadskärna för besökare. Archidea har … Läs mer

Kulturmiljö och Stadsbildsanalys av Norra Guldheden

Archidea arbetar just nu med en fördjupad kulturmiljö- och stadsbildsanalys av Norra Guldheden. Fokus är bebyggelsen kring Guldhedstorget och Olssons park då det finns exploateringsförslag inom detta område. Genom Archideas unika sammansättning med arkitekter och bebyggelseantikvarier belyser vi värden och kvaliteter ur olika aspekter. Guldheden är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Göteborgs bevarandeplan. … Läs mer