Archidea utför Vård och underhållsplaner för Kungsbacka kyrkogårdar

Archidea har under flera år genomfört vård och underhållsplaner för bland annat Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning vilket har resulterat i ett tjugotal dokument med riktlinjer för hur kyrkogårdarna ska förvaltas på ett fördelaktigt sätt. Dokumenten omfattar inventering av såväl gravar, vegetation och byggd miljö samt också förslag till utveckling gällande exempelvis belysning. I vårt nuvarande arbete har … Läs mer

Archidea står bakom Domkyrkans nya Ljus!

Första advent nyinvigdes Domkyrkan efter en omfattande renovering av inredning, arkitektur och ljus. Archidea har tagit fram ny belysning för hela kyrkan och står även bakom specialdesignade ljusarmaturer i form av två massiva mässingsringar i kyrkorummet. Inför nyinvigningen uppmärksammade bland annat tidningen Expressen ljuset i kyrkan. Själva kan vi med stolthet presentera en lösning som är mer … Läs mer