Archidea-initiativet IntersectionPoint – World Innovation Challenge lägger grunden till nya innovationer för ett hållbart samhälle

Nu fokuserar vi på Biomimetik med naturen som coachför att skapa innovationer. Klicka på artikeln nedan för att läsa mer!   Annonser

Archidea reser till Düsseldorf

I början av april reste Christina och Sofia på en resa till Tyskland arrangerad av Zettervallsinsitutet. Temat var kyrkorum i förändring och syftade till att ge en bild av hur kyrkor som inte längre har en självklar funktion idag kan användas på nya sätt. Problemet med minskade antal besökare och färre församlingar är omfattande inte … Läs mer