Fortsatt arbete med Råda Säteri

Nu startar snart ett omfattande och grundligt fönster- och fasadrenovering upp av Råda Säteris huvudbyggnad med flyglar. Byggnaderna, som byggnadsminnesförklarades redan 1969, är uppförda på tidigt 1770-tal och flera av de ursprungliga fönstren med glas är bevarade. Archidea har skrivit handlingarna som ligger till grund för renoveringsarbetena. I huvudbyggnadens andra våning finns ursprungliga fönsterglas med … Läs mer

Fler Belysningsprojekt på Landvetter flygplats!

  I  vårt föregående inlägg här på Archidea berättade vi om vårt belysningsprojekt på Landvetter Airport Hotell där vi tillsammans med Stylt Trampoli tagit fram belysningslösningar för foajé och restaurang. Under föregående vecka tändes ytterligare ett projekt upp vilket ni ser resultatet av nedan. Efter att man passerat säkerhetskontrollen för utrikes flygresor kommer man fram … Läs mer

Ny belysning i Landvetter Airport Hotels foajé och entré

Archidea har tidigare varit inblandade i ett flertal interiöra belysningsprojekt på Lanvetter Airport. Det rör sig om ny belysning i säkerhetskontrollen, ny belysning av relief på vägg samt belysning av framtida vatteninstallation. Nu börjar det ena projektet efter det andra att installeras och vi har nyligen påbörjat ytterligare ett belysningsprojekt som handlar om att uppmärksamma … Läs mer