Archidea utreder och utvecklar Råda Säteri

Råda Säteri är en unik miljö med anor från 1100-talet som är byggnadminnesförklarad. Säteriets huvudbyggnad med flyglar uppfördes 1772. Den ena flygeln är idag inredd med café och lunchservering. Hela miljön – som ägs och förvaltas av Härryda kommun – innefattar även en barockinfluerad park. Det finns flera äldre byggnader som ingår i Säterimiljön, bl … Läs mer

Utveckling av Tölö och Älvsåkers kyrkogårdar

Archidea har ett mångårigt samarbete med Tölö och Älvsåkers församling i Kungsbacka som vi värdesätter högt! Efter att få vara med och skriva handlingar inför bl a fasadrenoveringar av kyrkobyggnaderna och projektlett entreprenaderna får vi nu också vara med att utveckla och förnya de båda kyrkogårdarna. Uppdraget innebär bl a att skissa på ett kapell, … Läs mer