Stampens Lapidarium

Nu är arbetet slutfört med Sveriges kanske första Lapidarium! Vi har tidigare berättat om vår inblandning i den interiöra och exteriöra renoveringen av Stampens kapell, och nu står resultatet färdigt. Vi på Archidea utarbetade idén med att samla äldre oanvända gravstenar till en utställning. I byggnaden kan man läsa och få information om gravstenarnas stilhistorik, … Läs mer

Västra Gatan Kungälv

Under onsdagen den sjätte februari besökte vi Kungälv kommun för att inleda  det spännande arbetet med Västra gatan. Archidea har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att utföra en uppdragsbeskrivning i samverkan med kommunen inför utarbetandet av detaljplan på Västra gatan. Området utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset uttrycks med orden; ”Fästningsholmen med … Läs mer