Kulturmiljöunderlag Gunnilse Centrum

Archidea har fått i uppdrag att utföra ett kulturmiljöunderlag inför detaljplansarbete av Gunnilse centrum.

Syftet är att visa på områdets kulturhistoriska, arkitektoniska och landskapsmässiga kvaliteter. Underlaget skall fungera som hjälp vid konsekvensbeskrivningar samt vid plan- och bygglovsärenden. Archidea samarbetade i detta projekt med landskapsarkitekt Kolbjörn Waern.

Inom området finns miljöer som ingår i kommunens bevarandeprogram. Dessa områden omfattas av Angereds kyrka med kyrkogård samt en närliggande äldre skolbyggnad; Gunnilse gamla småskola. Sydost, på andra sidan dalgången om kyrkan, ligger ännu ett skolhus samt lärarbostad, som också ingår i programmet.

Flera äldre byggnader som inte ingår i programmet har också kulturhistoriska kvaliteter.

Området ingår som ett värdefullt natur- och kulturmiljöobjekt i Göteborgs kommun.

Området karaktäriseras av ett öppet, lätt kuperat och böljande landskap, omgiven på alla sidor av mer eller mindre accentuerade och trädbevuxna höjdpartier.

Bebyggelsen i sin helhet ligger utspridd eller längs med äldre vägar och består främst av bostäder och gårdar. Inom hela området finns en hel del rester från äldre bebyggelse, stengärdesgårdar och söder om kyrkan finns en jordkällare bevarad.

Comments
One Response to “Kulturmiljöunderlag Gunnilse Centrum”
  1. Anonym skriver:

    Följ gärna min blogg. ”Från urtid till nutid” ingegerdgranat.wordpress.com där jag skriver om Gunnilses historia ur olika aspekter. Kampen för att få tillbaka Angered stenar till Gunnilse fortsätter. Allt stöd för detta välkomnas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: