Nationalromantik i modern tappning

Villa vid havet i natursten och trä målad med slamfärg. Inslag av sedum, zink och smide. Utsikt mot hav och skog, kraftiga ekdörrar, underhållsfria fönster samt ett miljötänk som följer hela byggnaden.Solpaneler mot söder, ackumulatortankar samt murstock mitt i huset vilket ger en central värmekälla till huset. Annonser

Kulturmiljöunderlag Gunnilse Centrum

Archidea har fått i uppdrag att utföra ett kulturmiljöunderlag inför detaljplansarbete av Gunnilse centrum. Syftet är att visa på områdets kulturhistoriska, arkitektoniska och landskapsmässiga kvaliteter. Underlaget skall fungera som hjälp vid konsekvensbeskrivningar samt vid plan- och bygglovsärenden. Archidea samarbetade i detta projekt med landskapsarkitekt Kolbjörn Waern. Inom området finns miljöer som ingår i kommunens bevarandeprogram. … Läs mer

Ljusguide för Folkets Hus och Parker, Sverige runt!

Vi har tidigare skrivit om vårt arbete med ljussättning av ett flertal Folkets Hus och Parker runt om i landet. Arbetet har varit en del i projektet ”Ljuset på entrén” vilket pågick mellan 2010 och 2012 med anledning av glödlampans utfasning. Ni läser skriften genom att klicka här!  

Fuktutredning av Fässbergs kyrka i Mölndal

Archidea har fått i uppdrag att utföra en utredning och en arkivstudie för att studera vilka metoder man har använt sig av för att få bukt med befintliga fuktproblem – samt få en förståelse av om dessa åtgärder kan vara orsaken till dagens. En analys skall göras för att spåra vad själva fuktinträngningen beror på, … Läs mer