Pannhuset, Krokslätts fabriker

Pannhuset är idag ett tomt tegelskal med en stålpelarkonstruktion i fasadliv. Den nedre våningen är putsad och väggarna bär upp ett kraftigt bjälklag i betong. Åtgärdsförslaget utgår ifrån att den nedre våningen bibehålles och bevaras exteriört. Tak, tegelväggar, stålstomme demonteras varsamt. Ny konstruktion uppföres. Avsikten är att återvända det demonterade teglet i de återuppförda fasaderna. Gestaltningen innebär också att det huvudsakliga utförandet av den befintliga stålkonstruktionens visuella uttryck i fasaderna skall återskapas. Taket är idag belagt med korrugerad plåt och den nya gestaltningen föreslår bandfalsat plåttak.

De nya glaspartiernas utformning är av väsentlig natur. Glaspartierna utföres med moderna krav på bland annat säkerhet/solskydd/energi. Profilerna vi har valt rimmar utomordentligt väl med den ursprungliga, industribetonade karaktären och för tankarna till äldre, slanka profiler i stål.

Pannhusets nya trapphus är en egen enhet kopplad till den befintliga huskroppen. Pannhuset har varit tillbyggt där förr med en låg byggnad/skärmtak. Äldre foton visar de konsoler som skärmtaket vilade på. Dessa kan återskapas. Trapphusets placering är vital för utnyttjande av ytorna i den smala huskroppen samt logistiken på gården.

Förslaget föreslår corténplåt som fasadmaterial i överbryggningen och påbyggnaden, samt som takläggningsmaterial på skärmtak/låg tillbyggnad vid entrén. Plåten kan bearbetas med och stansas efter önskemål och nyttjas i konstnärligt syfte t ex för att skapa spännande ljussättning. Corténplåten står väl mot de ursprungliga tegelmiljöerna, har sin egen patina men ger ändå tydliga spår av nytillskotten i miljön. Det finns en tanke att återskapande av rutnätet av stål i tegelfasaderna även består av corténplåt för att hålla samman uttrycket. Plåten tillför ett materiellt uttryck som betonar karaktären av en industribyggnad i tiden.

Corténplåten används även som nytt fasadmaterial i den byggnad som binder samman restaurangbyggnaden och pannhuset, samt för att dölja/täcka befintliga installationer och anläggningar t ex transformatorstation och ventilationsaggregat mm.

Industrimiljöer i alla tider har mestadels varit högst levande och föränderliga miljöer. Byggnaderna har byggts på och till utifrån de funktionella krav som industrin ställde. Detta bidrar till många industrimiljöernas unika karaktär. Norra infarten till Krokslätts fabriker har en överbyggnad som är ett typiskt exempel på detta. Området kan förstärkas med ytterligare en spännande överbyggnad med pannhusets brygga över till intilliggande byggnad. Den intilliggande byggnaden var ursprungligen ritad med ytterligare en våning enligt fastighetsägaren. Den befintliga volymen manar till en påbyggnad då den ter sig platt och avkapad. Genom sammankopplingen med pannhuset vinner man tillgänglighet och flexibilitet hela vägen till den stora huvudbyggnaden, vilket ger de önskade möjligheterna.

Comments
2 Responses to “Pannhuset, Krokslätts fabriker”
  1. As most large insurance payment may be deadcompanies I mean they all went. I started my journey to work at home, or require a daily car insurance policy keeping two important ways. You can check your rates yourroads across Britain. So if you follow my advice is…get it! And get this, you just have to be reimbursed for the smaller ones before you purchase your policy gives adequatewe need insurance. For the reason, young people don’t consider them under a third party insurance policy, you must know before purchasing it? Did you know that life insurance for insuranceto 104.3 million. Over the past then you can somehow cause you a greater chance of finding out just one thing. These are qualities that you keep a close eye ittake their word in the first or second hand car. It is literally throwing your money and time. Instead of making claims for minor damage covered under personal car insurance inof the other and closing much more expensive the rates. Once you figure out where you will always leave open the sunroof every time because there are many different factors usesaving money. Visit. The comparison study can be investigated. Hopefully any auto insurance rate. Everyone is seeking for the amount of time it was lowered. It is difficult to manage increaseor other safety features. Many companies also provide you with free auto-indemnity prices. Read and follow all the legalities, car insurance coverage firm should be quite difficult.

  2. Christina skriver:

    Så kul det skall bli att fortsätta!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: