EKO-konceptet presenteras, konferensen på Seminardesign den 20 nov

Boka in en intressant föreläsning angående vårt unika EKO-koncept den 20 november på Läppstiftet konferens, här i Göteborg arrangerat av Seminardesign. Vår Filosofie Doktor i Byggd Miljö Erika Johansson föreläser tillsammans med Inrednings och Ljusarkitekt Lars Ocklund. Under dagen kan ni också ta del av en rad andra intressanta föreläsningar inom energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. För … Läs mer

Förstärkning på Archidea, 3 Nya medarbetare!

Vi kan med stolthet presentera våra nya medarbetare inom Hus / Inredning, Ljus samt Kulturvård: Erika Johansson, Filosofie Doktor i Byggd Miljö Doktor i byggd miljö från Chalmers tekniska högskola (2008). Hon har en bakgrund inom kulturvård-konservering, och en inriktning mot bebyggelsevård/restaurering. Hon har spenderat 5 år i New York, USA – först som Fulbright stipendiat … Läs mer

Pågående projekt: Palacehuset

Archidea har fått i uppdrag att utföra en förundersökning och dokumentation av den västra fasaden på Palacehuset, dess gjutjärnskonstruktion och plåtarbeten, som utförs av vår arkitekturkonservator. Byggnaden har en imponerande gjutjärnskonstruktion från 1800-talet. Den stora omfattningen av gjutjärn på fasaden är ovanlig, jämfört med andra byggnader och fasader i Göteborg. Syftet med förundersökningen är att få … Läs mer

Pannhuset, Krokslätts fabriker

Pannhuset är idag ett tomt tegelskal med en stålpelarkonstruktion i fasadliv. Den nedre våningen är putsad och väggarna bär upp ett kraftigt bjälklag i betong. Åtgärdsförslaget utgår ifrån att den nedre våningen bibehålles och bevaras exteriört. Tak, tegelväggar, stålstomme demonteras varsamt. Ny konstruktion uppföres. Avsikten är att återvända det demonterade teglet i de återuppförda fasaderna. … Läs mer

Belysning: Resecentrum Gamlestaden

Archidea har tillsammans med Atkins tagit fram belysning till Gamlestadens resecentrum västra del. Genom förslag, ritningar och provbelysningar togs det fram en belysningslösning där smalstrålande armaturer belyser ljusa ytor vilka ger ett effektfullt allmänljus till platsen. Genom armaturers svårtillgängliga placering skapas en belysningslöning med minimal vandalrisk och långsiktig hållbarhet. Armaturer med välanpassad optik samt energieffektiva … Läs mer

iLand börjar ta form!

På iLand får barnen en möjlighet till kunskap, sjukvård och en trygg hemvist.  Arbetet med att skapa en skola av fyra 40 fots containrar börjar nu ta form.  Containrar är flyttbara, robusta och billiga, vilket är en förutsättning för framgångsfaktorn.  För att optimera yta och ekonomi placeras containrarna i en u – liknande formation. Detta … Läs mer

Belysning och inredningsuppdrag: FHP Kosta – Resultat

Belysnings- färgsättnings och inredningsförslag för Folkets Hus Kosta. Orginalgolv efter glaskonstnären Vicke Lindstrand. Färgsättning vilken matchar biografs uttryck samt skapar ett mer sammanhållen känsla i byggnaden. Omstrukturerad hängning av tavlor, affischer och äldre fotografier skapar större överblickbarhet och skapar ett mer ordnat uttryck i rummet. Belysning bestående av glober samt spotlights på skena skapar ett … Läs mer