Archademy – Forskning och Utveckling (FoU)

Vi på Archidea vill vara delaktiga i att förändra världen – i att hitta nya lösningar och i skapandet av ny kunskap, till värde för både människor och miljö. Genom forskning och utveckling ämnar företaget utveckla sig med fokus på kulturarv/byggd miljö och i själva skärningspunkterna mellan Städer-Kultur-Klimat. Vi vet att smarta lösningar sker i dessa skärningspunkter, oavsett om det gäller tekniska, sociala eller mer komplexa systemövergripande innovationer. Framtidens lösningar måste vara utmaningsdrivna och inriktade på ett mycket bredare hållbarhetsperspektiv än dagens och här spelar samhällsbyggnads-sektorn en central och viktig roll. Ny kompetens växer fram ur prestigelösa samarbeten och genom kontinuerlig dialog och samverkan.

Projekt: 

Archideas vision är att förverkliga den potential som redan finns i den byggda miljön, i synnerhet kulturmiljön. Vi tror på samverkan och kunskapsutbyten över gränser, samt gemensamt engagemang och mod som leder till utveckling. Detta innebär egen forskning/ FoU i samverkan med diverse lärosäten, myndigheter, institut, FoU-centra och forskare när det gäller utveckling av ny integrerad kunskap, nya metoder och lösningar för att åstadkomma ett hållbart byggande, stadsutveckling och innovation, samt varsam ombyggnad/ renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Samarbeten finns etablerade med ett antal lärosäten och aktörer i Sverige och internationellt.

Archidea är intitiativtagare till projekten Energieffektivisering-Kulturvård-Omgestaltning (EKO) ett helhetskoncept för hållbar ombyggnad och energieffektivisering med IMCG (Innovation Management Consulting Group) som samarbetspartner. Archidea är initiativtagare till projektet.

Vi är även initiativtagare till IntersectionPoint (IP) – World Innovation Society Arena för detta ändamål. Idén med IntersectionPoint är att skapa förutsättningar för innovation och förnyelse i skärningspunkter mellan olika kunskaps- och ämnesområden, kulturer och idéer, verksamheter och initiativ för en hållbar utveckling/tillväxt. Visionen är att skapa en stark rörelse och så småningom en internationell mötesplats, arena, forsknings/FoU- och samverkansplattform för att åstadkomma social och kommersiell innovation i Västra Götalandsregionen. Målet är att sätta internationellt strålkastarljus på Sverige, på bygg- och fastighetsbranschen, turistnäringen, samt våra kulturmiljöer för att stärka stadens/regionens varumärke/ konkurrenskraft. IP är ett samarbete mellan företagen Archidea AB och Smartchange AB i Göteborg, i nära samverkan med Sveriges Byggindustrier, Företagarna i Göteborg samt det amerikanska bolaget The Medici Group m fl. parter.

Det övergripande målet med IP kan sammanfattas enligt följande:

  • Att stimulera tillväxt i Västra Götalandsregionen och skapa förutsättningar för innovation, hållbar utveckling och företagande.
  • Västra Götalandsregionen med sina historiskt internationella rötter tar ett tydligt steg fram som Sveriges internationella mötesplats för hållbar stadsutveckling/innovation.
  • Att främja en breddning av innovationskonceptet mot det sociala och kommersiella nytänkandet med hjälp av fokus på skärningspunkter. För mer information, se http://intersectionpoint.org
Kontaktperson:
Erika Johansson
Filosofie Doktor i byggd miljö

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: