Kulturmiljö och Stadsbildsanalys av Pustervik

Archidea har utfört en kulturmiljö och stadsbildsanalys över ett område kring Pustervik. Pustervik är just nu ett av Göteborgs hetaste utvecklingsområden. Uppdraget syftade till att få en bild av områdets kulturhistoriska och stadsbildsmässiga kvaliteter. Det är ett komplext område med direkt närhet till Rosenlundskanalen och hamninloppet samt med koppling till olika typer av stadsdelskarraktärer. Här … Läs mer

Pågående Projekt – Fuktutredning Fässbergs kyrka

Archidea genomför just nu en fuktutredning av Fässbergs kyrka. Kyrkan har ända sedan den uppfördes haft problem med fukt i väggarna. Archidea utarbetar just nu en beskrivning för hur kyrkan på bästa sätt skall underhållas och åtgärdas.

Pågående projekt – Stampens kapell

Svenska kyrkan i Göteborg utför just nu en exteriör och interiör renovering av Stampens kapell. Åtgärderna omfattar exteriört en fasadrenovering genom rengöring, putslagning och avfärgning. Dessutom skall fönster och portar renoveras samt kalkstenspartier åtgärdas. Interiört skall byggnaden byggas om till ett Lapidarium, ett uttryck för en ”samling av stenmonument, till exempel gravstenar, sarkofager, skulpturer. Men … Läs mer

Palacehuset

Archidea har fått i uppdrag att utföra en förundersökning och dokumentation av den västra fasaden på Palacehuset – dess befintliga gjutjärnskonstruktion och plåtarbeten -som utförs av vår arkitekturkonservator. Byggnaden har en imponerande gjutjärnskonstruktion från 1800-talet. Syftet med förundersökningen är att få en helhetsbild av skadorna, var de sitter och hur omfattande de är. I arbetet ingår en … Läs mer

Archademy – Forskning och Utveckling (FoU)

Vi på Archidea vill vara delaktiga i att förändra världen – i att hitta nya lösningar och i skapandet av ny kunskap, till värde för både människor och miljö. Genom forskning och utveckling ämnar företaget utveckla sig med fokus på kulturarv/byggd miljö och i själva skärningspunkterna mellan Städer-Kultur-Klimat. Vi vet att smarta lösningar sker i dessa skärningspunkter, … Läs mer

Trädgårdsspalten Juni

Kära Garden Lovers! Nu har vi passerat järnnätterna och sommaren är här på allvar. Men usch vad kallt det har varit. Nästan långkalsongväder. Men nu måste sommarblommorna ut och dahliorna likaså. Basilikan är dock alltid lurig och överraskande. Väldigt ”lågtemperatur-känslig”. Så det bästa är att placera ut den på dagarna och ta in den på … Läs mer

A-armaturen – En Göteborgsklassiker i ny, modern tappning!

Äldre unik Göteborgsarmatur tillverkas i ny version med modern teknik och bättre ljuskvalité för att skapa ett tryggt och säkert gaturum. Från 60-talet och framåt har A-armaturen sakta men säkert försvunnit från Göteborgs gator och torg. Ett tjugotal av de ursprungliga armaturerna fanns fram till 2011 kvar enbart i Klippans kulturreservat och på Spelmansplatsen i Kålltorp … Läs mer